HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

E-learning
( BLENDED LEARNING )

 

Lestijden

14 dagen eigen studie met behulp van uw computer aangesloten op internet.

1 dag praktijk 09:00-17:00 uur verdeeld over 4 uur EHBO en 4 uur Brandgedeelte.

Aansluitend de examens.

GROEPSGROOTTE
De cursisten worden bij andere cursisten ingedeeld op de praktijkdag

AFSLUITING
De cursus wordt afgerond met toets-momenten tijdens de praktijkdag  Als deze met voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer een digitale versie van het diploma “Bedrijfshulpverlener” van het landelijk erkend examenbureau NIBHV
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening, dit diploma is op uw pagina terug te vinden.

Het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

HeBO zorgt voor een tijdige herhaaloproep.

LOCATIE
De trainingen kunnen bij u in het bedrijf of op een locatie elders plaatsvinden.

MAATWERK
Al hetgeen hierboven is vermeld kan in overleg naar wens worden aangepast, zoals bv. zaterdag of avondcursussen.

KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de cursus, maar de basisprijs van deze cursus is
€ 227,50, inclusief lunch, koffie en thee en  digitale toegang tot uw pagina op de site van het NIBHV.

BHV-er worden door middel van de digitale wereld.
Een moderne manier om BHV-er (bedrijfshulpverlener) te worden. U neemt plaats achter de PC en bepaald zelf het moment en de tijd waarop u de theorie doorneemt. Daarna volgt een praktijkdag, alwaar u verder professioneel begeleid wordt in de praktische vaardigheden. Na deze dag kunt u als BHV-er binnen uw bedrijf operationeren.

De cursus
De e-learning cursus BHV is een zeer praktisch gerichte cursus en niet saai te noemen! en bevat 2 onderdelen.

1. De theorie: Na inschrijving krijgt u van het exameninstituut, het NIBHV, een welkomstemail met inlogcode die toegang geeft tot de lesstof. Dit is tevens uw persoonlijke digitale pagina waar de gegevens op terug te vinden zijn, zoals resultaten en vorderingen. Aan de hand van voorbeelden, tekst en films worden er praktijksituaties geschetst. Vanuit deze situaties wordt de theorie uitgelegd. Om u goed op het examen voor te bereiden zitten er ook oefentoetsen in het lespakket.

2. Praktijkdag: Tijdens deze dag leert u alle vaardigheden die een BHV-er nodig heeft. Eén dagdeel staat in het teken van Eerste Hulp. U leert wat u moet doen bij verschillende soorten letsels. Ook het bedienen van de AED wordt getraind. Het tweede dagdeel leert u een beginnende brand te bestrijden.

Doelgroep
Voor iedere medewerker, het maakt niet uit in welke functie de medewerker zich bevindt. Als er maar altijd een BHV-er aanwezig is! Bij grotere bedrijven moet er zelfs meer dan één BHV-er aanwezig zijn. Dit is wettelijk bepaald en vastgelegd in de Arbo-wet.

Taakgebied:
De volgende onderwerpen komen aan bod.

Eerste Hulp:
* Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels,
* Uitwendige wonden
* Oogletsels
* Kneuzingen en verstuikingen
* Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
* Brandwonden
* Reanimatie
* Bedienen van het AED apparaat

Brandbestrijding en Ontruimen:
* Brand en gevaren bij brand (u gaat ook zelf blussen)
* De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
* Voorbereiding van een ontruiming

Toetsmomenten.
De E-learning bestaat uit 4 modules. Elke module sluit u af met een toets. Als u alle toetsen via E-studie met een voldoende heeft behaald, kunt u de praktijkdag volgen.
Heeft u alles goed doorlopen dan kunt u op digitale pagina de resultaten terug vinden zoals NIBHV Basisdiploma, certificaten met een geldigheidsduur van één jaar. Door elk jaar de
Herhalingscursus BHV te volgen, kunt u de geldigheid jaarlijks verlengen. U blijft dan als officieel BHV-er geregistreerd staan.