HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

HERHAALDAG (BHV)

 

Lestijden

2 dagen van 8 uur van 09:00  - 17:00 uur.

GROEPSGROOTTE
Maximaal 14 personen.
Minimaal 6 personen

AFSLUITING
De deelnemer ontvangt een certificaat bij een voldoende resultaat tijdens vaardigheden, welke worden geobserveerd door de instructeur.
Het certificaat “Bedrijfshulpverlener” is ook nu weer afkomstig van het landelijk erkend examenbureau NIBHV
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening

Het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

HeBO zorgt voor een tijdige herhaaloproep.

LOCATIE
De trainingen kunnen bij u in het bedrijf of op een locatie elders plaatsvinden.

MAATWERK
Al hetgeen hierboven is vermeld kan in overleg naar wens worden aangepast, zoals bv. zaterdag of avondcursussen.

KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de cursus, maar de basisprijs van deze cursus is
€ 147,50 inclusief lunch en certificaat met bijbehorend pasje.

                 

               

Iedereen die in het bezit is van een BHV diploma en dit geldig moet of wil houden. Natuurlijk wilt u dat uw personeel de aangeleerde kennis up to date houdt, hiervoor is het noodzakelijk dat er jaarlijks een herhalingscursus plaats vindt. Ook wanneer u de basis opleiding niet bij ons heeft gevolgd kunt u zich toch opgeven voor deze jaarlijkse herhalingsopleiding.

Vaak horen opleiders de opmerking, “dit is toch veel te weinig, dit moet een paar keer per jaar herhaalt worden wil je er in komen”, in feite heeft men daar gelijk in, daarom is er een minimum gesteld om enerzijds het diploma geldig te houden en anderzijds om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

Doelgroep

Taakgebied:

Het doel van deze training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden van de medewerkers die zij als BHV-er wettelijk moeten beheersen.

Inhoud:

Brandgedeelte:

  1. * Het melden van incidenten.

  2. * Beperken en bestrijden van een beginnende brand.

  3. * Gebruik van veiligheidsvoorzieningen van het bedrijf.

  4. * Begeleiden van een ontruiming

  5. * Hanteren van  communicatiemiddelen.

  6. * Omgaan met kleine blusmiddelen.

Naast deze basiseenheden wordt er ook veel aandacht besteedt aan thema’s zoals Koolmonoxide, Elektriciteitsongevallen, Gevaarlijke stoffen, explosies, Autobrandje enz. de jaarlijkse herhaaldagen worden worden altijd ingevuld met een thema. Zo kunt u ook thema’s van te voren indienen, waarna deze uitgewerkt worden en behandeld inde groepen.


Levensreddende handelingen:

  1. * Totale opfris van de basis cursus.

  2. * Ziektebeelden

Ook hier geld dat er een thema naar behoefte wordt behandeld.