Ministerie SZW kondigt frequentere inspectie aan.

De Inspectie SZW heeft 40 waarschuwingen bekend gemaakt.  Als bedrijven hun leven niet beteren, krijgen ze te maken met zware sancties. In het uiterste geval kunnen we die bedrijven zelfs 3 maanden stil leggen. Dat betekent natuurlijk nogal wat in deze tijden, en ik hoop dat het niet zover komt. Maar ik sluit het niet uit."

SZW

Inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN

Van den Bos presenteerde op 25 november  2013 het toekomstplan van de Inspectie SZW. En het bovenstaande verhaal illustreerde de rode draad  daarin: in de toekomst treedt de Inspectie waar nodig hard op – maar zij richt haar pijlen vooral op de hoogrisicobranches. Want zij moet keuzes maken, noodgedwongen.

 

Nee, dat komt niet in de eerste plaats door bezuinigingen – hoewel de Inspectie het ook met minder moet doen. "‘Daar wil ik me niet achter verschuilen’, zegt Bos. "Want dat is niet de voornaamste reden voor die keuzes. Belangrijker is dat de problematiek waarmee we te maken krijgen, steeds gecompliceerder wordt. Door de economische crisis worden de overtredingen bijvoorbeeld zwaarder. En zware overtredingen zijn gewoon veel lastiger aan te pakken dan lichte."