HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

ONTRUIMINGSOEFENINGEN

ontwerpen van ontruimingsplannen

 

tijden

per oefening ongeveer 3 uur

incl evaluatie.

Een en ander in samenspraak.


GROEPSGROOTTE
Maximaal 14 personen.
Minimaal 6 personen.

AFSLUITING
Evaluatie met de deelnemers.
Certificaat voor het bedrijf als officieel bewijs van het houden van de oefening.

Indien gewenst houdt HeBO een databestand bij voor mogelijke herhaaloefeningen.

LOCATIE
Incompany

MAATWERK
Oefeningen kunnen geheel naar wens van het bedrijf worden gehouden.

Dag, ochtend. middag of avond. Ook mogelijk op weekenddagen.

KOSTEN
Afhankelijk van de opzet van de oefening, maar de basisprijs van deze cursus is
€ 42,50, per uur.

Lotus kosten € 20,= per uur.
Materiaalkosten afhankelijk van de wens.

Er bestaan diverse mogelijkheden om deze oefeningen te houden:


Soort oefening

1. Een oefening op papier met alleen de BHV-ers.

2. Een oefening met communicatiemiddelen met alleen BHV-ers.

3. En daadwerkelijke oefening compleet met communicatiemiddelen, waarbij de BHV-ers van te voren op de

     hoogte worden gebracht.

4. Dezelfde oefening maar dan zonder voorkennis.

5. Een oefening met BHV-ers en personeel, waarbij het personeel van te voren op de hoogte wordt gebracht.

6. Een oefening waarbij BHV-ers wel voorkennis hebben maar het personeel niet.

7. Een oefening waarbij niemand op de hoogte is.


Al deze oefeningen kunnen door mij begeleid worden en op afspraak kunnen bij al deze oefeningen wel of niet

LOTUS slachtoffers toegevoegd worden.

Hierbij kunnen brand en rook ook tot de mogelijkheden behoren.

Iedereen die in het bezit is van een BHV diploma. Natuurlijk wilt u de aangeleerde kennis adequaat in de praktijk kunnen gebruiken, hiervoor is het vaak noodzakelijk dat er oefeningen plaats vinden. Naast de jaarlijkse herhalingscursus wordt er door de wetgever de eis gesteld dat het bedrijf regelmatig een ontruimingsoefening houdt.

Doelgroep

Taakgebied:

Het begeleiden van personen die zich in het te ontruimen object bevinden. Het inspelen op slachtoffers van het incident of mogelijk ontstaan tijdens de ontruiming. Het goed met elkaar afstemmen dmv communicatieapparatuur. De professionele hulpdiensten kunnen begeleiden. Alle taken die noodzakelijk zijn om de situatie terug te krijgen zoals het voor het incident was

Inhoud:

 1. * Zie soort oefeningen bovenin.

 2. * Mogelijk is materiaal benodigd.    (Afhankelijk van afspraak).

Elk bedrijf is verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dat staat omschreven in de Arbowet. Indien een brandmeldinstallatie aanwezig is dan eist het bouwbesluit 2012 ook nog eens het hebben van een ontruimingsplan. Tevens kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een milieuvergunning.

HeBO kan voor u:

 1. 1Het ontruimingsplan op maat maken.

 2. 2Indelen conform geldende NEN normen.

 3. 3Een duidelijke werkwijze leveren.

 4. 4Levering digitaal en in hardcopy


Werkzwijze en planning.

 1. 1.Bezoek bedrijf en verzamelen van gegevens.

 2. 2. Opstellen en uitwerken ontruimingsplan.

 3. 3. Bezoek bedrijf met concept.

 4. 4. Aanpassen aan situatie, uitwerken en correcties aanbrengen.

 5. 5. Levering definitieve plan.

Het ontwerpen van ontruimingsplannen