HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

‍                                                      Een artikel in het AD van 2017 omschrijft het volgende.


‍                                                                                     Lees het artikel hier >>
In veel treinen is er geen conducteur aanwezig die als bedrijfshulpverlener kan optreden


In Nederland rijden veel treinen rond zonder dat er een bedrijfshulpverlener (BHV’er) aan boord is. Dat gaat volgens vakbond FNV Spoor in tegen de Arbeidswet.


Daarin staat dat op elke werkplek iemand aanwezig moet zijn die kan optreden in noodsituaties.


Meestal zijn machinisten niet opgeleid als BHV’ers,  alleen de conducteurs. Maar die zitten niet op elke trein.


Zeker bij de treinen van Veolia, Connexxion en Arriva is de machinist vaak het enige personeelslid aan boord. En die zijn meestal niet opgeleid als BHV’er of EHBO'er. 

De bedrijven zetten soms wel stewards met zo'n opleiding in,  maar dat gebeurt niet altijd.


FNV Spoor gaat een klacht indienen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Die kan dan de zaak in behandeling nemen en onderzoeken.


Het is nog maar de vraag of dit heden ten dage al is opgelost.