•  NIBHV en de Hartstichting
    roepen BHV'ers op

MELD JE AAN ALS BURGERHULPVERLENER!  MEER

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  H HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN


In Nederland zijn er 2 miljoen mensen die kunnen reanimeren. 140.000 van hen zijn aangesloten bij een oproepsysteem, zodat als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt, zij opgeroepen kunnen worden.

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Waarvan er 35 mensen overlijden.

De Hartstichting wil dat er eind 2016 een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners is.

NOG 30.000 BURGER HULP VERLENERS NODIG  MEER

 

Nog 30.000 burgerhulpverleners nodig

Als er 170.000 burgerhulpverleners zijn, kunnen er jaarlijks 170.000 levens gered worden. De kans op het overleven van een hartstilstand is het grootst als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en behandeld met een defibrillator. Een ambulance kan er vaak binnen 6 minuten zijn.


NIBHV vraagt bedrijfshulpverleners zich aan te melden

Het NIBHV steunt de Hartstichting in haar missie. Als gecertificeerd bedrijfshulpverlener kan je reanimeren. Je bent getraind voor noodsituaties en je houdt je hoofd koel. Zet die kennis en kwaliteit ook in voor je omgeving en meldt je hier aan als burgerhulpverlener.


SAMEN REDDEN WE LEVENS!