Pijl omhoog of pijl omlaag?

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010

"Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens"

heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?
In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.


Twee grote veranderingen

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:

  1. 1.de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor. In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland loopt hierin nog wat achter. Denkt u een aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. Echter, ook in Nederland wordt dit aangepast en als de ANWB borden (met pijl omlaag) worden vervangen met de nieuwe borden van RWS, dan zijn deze borden voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.


2. deze verandering betreft 'het mannetje' en 'de deur'. Nu wordt de deur van het mannetje
    gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de
    deur.


Onderstaand tabel laat zien hoe dit beeldkenteken met de verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd. De pijl naar beneden bestaat nog wel, maar heeft alleen de betekenis van naar beneden gaan.


Nationale normen

Ook een aantal nationale normen moesten hierdoor aangepakt worden. NEN 6088 'Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden' was tegenstrijdig met NEN-EN-ISO 7010 en was daarom ingetrokken. Een aanvullingsblad was verschenen voor NEN 3011 'Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte' waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd. Ondertussen is de normcommissie 'Grafische Symbolen' bezig met een herziening van NEN 3011, waarin ook NEN 6088 wordt opgenomen. De herziene NEN 3011 zal dus ook toelichting geven over (de richting van de pijlen voor) vluchtwegaanduiding. De publicatie van deze norm wordt begin 2014 verwacht en vervangt dan de 'oude' NEN 3011 (en NEN 6088).

Op termijn zullen alle pijlen omhoog wijzen voor de vluchtrichting rechtdoor en 'de mannetjes' in de deuren staan. Begin dus nu al, dan bent u zeker in de juiste richting!

 

Betekenis

Beeldkenteken

Vluchtrouteaanduiding naar boven of rechtdoor.

Boven deuren en doorgangen.

Bov en de laatste uitgang.


Vluchtrouteaanduiding rechtsaf


Vluchtrouteaanduiding linksaf


Vluchtrouteaanduiding trap af rechts


Vluchtrouteaanduiding trap op rechts


Vluchtrouteaanduiding trap af links


Vluchtrouteaanduiding trap op links


Vluchtrouteaanduiding naar beneden 

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  H HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN