Zelfinspectie Arbozorg !


Heeft u uw Arbo op orde ?

In de maand oktober ontvingen alle bij het NIBHV aangesloten BHV en Arbo opleidingbureau‘s het navolgende nieuwsbulletin.


SZW

Inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid

NIBHV

Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN


Geachte relatie,


Hebben uw klanten de Arbo op orde? De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft aangegeven regelmatig te zullen controleren of er deskundigheid op het gebied van bedrijfshulpverlening en preventiemedewerker aanwezig is (artikel 12-15 Arbowet).

Via de website ‘zelfinspectie arbozorg’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheoid kunnen organisaties zelf nagaan of zij voldoen aan de eisen op het gebied van veilig werken, bedrijfshulpverlening en preventiemedewerker.

U kunt hen hierbij onder andere ondersteunen door het aanbieden van de opleidingen Bedrijfshulpverlening en Preventiemedewerker.


Wat betekent dit voor u als bedrijf ?


U dient ten allen tijde een geoefend BHV-er in het bedrijf aanwezig te hebben. Ook bij vakantie en/of ziekte. Kunt u tijdens een controle van de inspecteurs van SZW niet aantonen dat een BHV-er geoefend is dan kan een sanctie volgen, zie hiervoor de nieuwsbulletin onder de kop “wijziging arboregels”.