STICHTING LANDELIJKE

SOS ALARM® HULPDIENST

Oproep aan Bedrijven in Nederland
Registreer uw bedrijf als eerstehulpverlener in de buurt …

mensen helpen mensen…

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846 HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN


Vanaf vandaag (3 december)  worden alle bedrijven in Nederland opgeroepen om zich te registreren via helplevensredden.nl als Maatschappelijk Verantwoord & Betrokken Organisatie MV(B)O
via de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst.  
 
Bedrijven hebben een wettelijke verplichting om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren binnen hun onderneming. Deze hulpverlening is georganiseerd om de aanrijtijden bij een calamiteit van de officiële hulpdiensten te overbruggen onder andere door inzet van BHV’ers. De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst vraagt deze bedrijven en organisaties om de hulpverlening van interne hulpverlening uit te breiden naar extern in een cirkel van circa 250 meter rondom het bedrijf.  Op deze wijze kunnen collega’s, relaties of passanten die buiten het pand betrokken zijn bij een calamiteit, eerste hulp ontvangen tot officiële hulpdiensten gearriveerd zijn.

Er zijn circa 400.000 Bedrijfshulpverleners in Nederland. Een bedrijfshulpverlener dient zich jaarlijks te certificeren via een certificerende instelling. Een BHV’er wordt getraind om in noodsituaties personen te alarmeren en te evacueren, een brand te blussen en eerste hulp te verlenen tot politie, brandweer en/of ambulance gearriveerd zijn.  BHV opleiders verzorgen de opleiding Eerste Hulp, waaronder reanimatie en het gebruik van een AED waarbij de opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk certificaat. Om Het BHV certificaat geldig te houden moet de BHV’er jaarlijks een herhalingscursus volgen.


                                                  lees meer......