Veel treinen rijden zonder bhv'er

Zsterdag 5 Januari 2013In veel treinen is er geen conducteur aanwezig die als bedrijfshulpverlener kan optreden

NOS

In Nederland rijden veel treinen rond zonder dat er een bedrijfshulpverlener (bhv'er) aan boord is. Dat gaat volgens vakbond FNV Spoor in tegen de Arbeidswet.

Daarin staat dat op elke werkplek iemand aanwezig moet zijn die kan optreden in noodsituaties.

Meestal zijn machinisten niet opgeleid als bhv'ers, alleen conducteurs. Maar die zitten niet op elke trein.

Enige personeelslid

Zeker bij de treinen van Veolia, Connexxion en Arriva is de machinist vaak het enige personeelslid aan boord. En die zijn meestal niet opgeleid als bhv'er of EHBO'er. De bedrijven zetten soms wel stewards met zo'n opleiding in, maar dat gebeurt niet altijd.

FNV Spoor gaat een klacht indienen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die kan dan de zaak in behandeling nemen en onderzoeken.

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN