Arboregels.html

HeBO Leidt u of uw personeelsleden niet alleen op tot volwaardige bedrijfshulpverleners.
Maar geeft van tijd tot tijd ook de nodige informatie  omtrent de Bedrijfshulpverlening zoals u op deze pagina kunt lezen. Klik op 1 van de hiernaast staande links en u wordt geinformeerd over dit item. De bedrijfshulpverlener is eigenlijk de spil waar het om hulpverlening binnen uw bedrijf draait als het gaat om een mogelijk incident. Hij/zij zorgt voor een veilig heenkomen van personeel en derden die zich in het object bevinden, hij/zij zal dus moeten beschikken over een zodanige deskundigheid dat de veiligheid in het bedrijf wordt gegarandeerd. In dat kader zal hij/zij zichzelf op de hoogte moeten houden over de ontwikkelingen binnen de BHV. Uiteindelijk is gebleken dat 1 keer per jaar een herhaling volgen niet altijd voldoende is om de taken naar behoren te kunnen vervullen.

UIteraard is het mogelijk om de nodige vragen te stellen, gebruik hiervoor het kontaktformulier welk als zodanig is opgemaakt. (klik, boven op de kontakt link).

HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO bericht sturen

NIEUWS BULLETIN